ஆகஸ்ட் 30, 2008

நமது பூமி!

நாம் வாழும் பூமியை பால்வீதியில் இருந்து பார்த்தால் எப்படி தெரியும் என்ற கேள்விக்கு விண்வெளி வீராங்கனை சுனிதா வில்லியம் எடுத்த படங்கள் கீழே.
இரவில் நமது பூமி எப்படி தெரிகிறது என்று பாருங்கள்.

1 கருத்து:

பெயரில்லா சொன்னது…

Hi

Let's come together on http://www.tamiljunction.com to bring all the Tamil souls unite on one platform and find Tamil friends worldwide to share our thoughts and create a common bond.

Let's also show the Mightiness of Tamils by coming together on http://www.tamiljunction.com