ஜனவரி 28, 2009

கைவிடப்பட்டு போயினோமா?

நண்பர்களே….

இந்த நவீன உலகில் அன்றாடம் ரணப்பட்டு போன மனிதனுக்கு அவனது மனதுக்கு களிம்பு பூசுவது போன்றதான ஆறுதல் வார்தைகள் எவ்வளவு அவசியம் என்பது எல்லாரும் உணர்ந்த ஒன்று.

இன்று எனக்கு வந்த இந்த மின்னஞ்சலை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்சியடைகிறேன்.

இப்படியாக தான் நம்மை நாமே ஆறுதல் படுத்திக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது.

நாம மட்டும் என்ன பாவம் பண்ணிணோமோ தெரியவில்லை இந்த கடவுள்; எங்களை மட்டும் இன்னும் பார்(கா)க்க வரவில்லையேAwesome!!
We complain about the cross we bear but don't realize it is preparing us for the dip in the road that God can see and we cannot.

Whatever your cross,
Whatever your pain,
There will always be sunshine, after the rain....
Perhaps you may stumble, perhaps even fall;
But God's always ready, to answer your call....
He knows every heartache, sees every tear,
A word from His lips, can calm every fear...
Your sorrows may linger, throughout the night,
But suddenly vanish, by dawn's early light...
The Savior is waiting, somewhere above,
To give you His grace, and send you His love.

May God fill your day with blessings!!

Be kinder than necessary, for everyone you meet is fighting some kind of battle!

ஜனவரி 13, 2009

அவசரம்! உடனே செயலாற்றுங்கள்.

எதைப்பற்றியும யோசிக்க நேரமில்லை ! உடனே செயலாற்றுங்கள்.

நீங்கள் செய்ய வேண்டியது கீழே உள்ள இணைய முகவரியை கிளிக்கி உங்கள் ஒப்பத்தையும் இடுங்கள்

http://www.tamilsforobama.com/sign/usersign.html
இந்த வழியிலாவது விடிவு வருமா தமிழனுக்கு என்று பார்ப்போம்.


Dear Mr. President and Madam Secretary,

The people who signed this formal request are humbly asking you to take action to end the war in Sri Lanka.

The reasons you should take action are the following:1. The war that has been initiated by Sri Lanka on the Tamils in its territory is a genocidal war. Its purpose is to uproot all the Tamils from the northeast of Sri Lanka. It has provoked a mass exodus and dispersal of Tamils from the island, analogous to the Roman dispersal of Jews from Palestine in the first century or any other ethnic cleansing meant to remove an entire population.

2. The war began almost the day Ceylon gained independence from Britain in 1948. It has involved grabbing lands from Tamils and resettling these lands with Singhalese convicts and/or Sri Lankan armed forces; discriminating against Tamils in employment and education; renaming Tamil areas with Singhalese names; and (for the last 25 years) bombing, shelling, and disappearing Tamil civilians.

3. The government made Buddhism the state religion and has bombed Hindu and Christian places of worship, frequently replacing them with Buddhist temples.

4. All efforts at mediation, negotiation, compromise, or peaceful resolution have failed due to stubbornness and insincerity by the Singhalese-dominated government.

5. All international efforts at bringing peace and humanitarian assistance have ended with refusal of the Sri Lankan government to cooperate and the expulsion (and sometimes killing) of international observers and helpers.

We hope that the new Obama administration will act promptly and forcefully to end this ongoing genocidal war.

Thank you for your attention to this matter.

The following signatures were collected by Tamils for Obama.

Further information about the ongoing genocide and its history is available at:

http://www.tamilsforobama.com/Slow_Genocide.html